health
health

ik beweeg, ik besta

Bewegen, een werkwoord met een veelvoud aan betekenissen. Naast het verplaatsen van A naar B zit er meer in dit homoniem. Het heeft ook te maken met het ontroeren en het ondernemen van actie. Het is een kernwoord bij hoe wij over gezondheid praten vandaag de dag. Volgens de richtlijn ‘gezond bewegen’ wordt het volgende aangeraden: “minstens 30 minuten matig inspannende lichamelijke activiteit in de vorm van bijvoorbeeld stevig wandelen, fietsen of tuinieren, op tenminste vijf maar bij voorkeur alle dagen van de week.”

Het feit dat dit aangedragen wordt door de gezondheidszorg is begrijpelijk. Keer op keer is bewezen dat bewegen de kans op allerlei welvaartsziekten zoals o.a. diabetes, hart en vaatziekten en depressie verlaagd. Bovendien weet elke fietser uit eigen ervaring dat fietsen gewoon lekker is.

De evidentie van bewegen is er. En fietsen is een hele fijne manier van bewegen. Op deze pagina geven wij je handvatten bij hoe te bewegen op de fiets. Het veel voorkomende aanbod vanuit de wetenschappelijke trainingsleer voor de fietser is met name gericht op hoog amateur- en topsport niveau. Wij proberen meer recht te doen aan de breedte van bewegen in het algemeen en de fietssport in het bijzonder.

Sport en voeding; “Waar moet ik aan denken?”

SPORT EN VOEDING WAAR MOET IK AAN DENKEN IN AANLOOP, TIJDENS EN NA EEN EVENEMENT: STAPELSTRATEGIE DAGEN VOOR HET EVENEMENT Neem je deel aan een intensief duurevenement? In dat geval is koolhydraten stapelen misschien precies wat je nodig hebt. Onder “koolhydraten stapelen” wordt in het algemeen “het (aan)vullen en vergroten van de spierglycogeenvoorraad” verstaan. Of, […]

Take it Easy

Hoe je van langzaam fietsen harder gaat. The Eagles zongen het veertig jaar geleden al: “Take it easy”. Het is de kern van beginnen met sportfietsen. Natuurlijk, het is begrijpelijk dat je met je nieuwe scheurijzer zo hard mogelijk over het asfalt wil knallen. Best, maar probeer dan het liefst maar 20% van de tijd […]