Wij zijn open: Winkel beleid in verband met de Corona crisis – Store policy, Corona crisis

Vanwege de Corona crisis hebben wij ons winkelbeleid aangepast. Wij volgen de maatregelen die het RIVM voorschrijft. Zoals premier Rutte gisteren opriep, wij moeten helpen de besmettingspiek laag te houden.

Concreet betekent dat bij BIKEPLANET:

  • Koopavond donderdag komt te vervallen
  • U meldt zich aan de deur en wacht daar op toestemming van personeel om binnen te komen
  • Binnen houden wij minimaal 1,5 meter afstand
  • Om 1,5 meter afstand te waarborgen mogen er niet veel klanten tegelijk naar binnen

Bovendien:

Wij hebben uiteraard onze uitdaging om genoeg personeel op de been te brengen. Graag uw begrip daarvoor.

Take care,

TEAM BIKEPLANET

Due to the Corona crisis, we have adjusted our store policy. We follow the measures prescribed by RIVM. As Prime Minister Rutte called out yesterday, we must help keep the infection peak low.

In concrete terms, this means with BIKEPLANET:

  • You show yourself at the door and wait there for permission from staff to enter
  • We keep a minimum distance of 1.5 meters indoors
  • To ensure a distance of 1.5 meters, not many customers are allowed to enter at the same time

In addition:

Obviously we have our challenge to get enough staff on the go. Please understand.

Take care,

TEAM BIKEPLANET